Statutes

Od roku 2023 úzko spolupracujeme so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a slúžime ako nezávislá platforma pre odbornú podporu telemedicíny na Slovensku.

Máme jasný plán – odbremeniť preťažený slovenský zdravotný systém a pacientom zvýšiť kvalitu života. Práve preto sa zasadzujeme o modernizáciu a zefektívnenie slovenského zdravotníctva prostredníctvom implementácie telemedicínskych riešení.

Naša spoločnosť je riadená stanovami, ktoré definujú jej fungovanie a ciele. Radi sa o ne podelíme aj verejne, stiahnuť si ich môžete v tejto sekcii.