Bližšie k pacientovi

Súčasný zdravotný systém na Slovensku čelí rovnako ako iné systémy v zahraničí veľkým výzvam. Máme stále kvalitnejšie možnosti diagnostiky a liečby, no chýba nám čas a kapacita poskytnúť ich každému pacientovi, ktorý ich potrebuje.

Bez zásadných zmien v organizácii a forme poskytovania zdravotnej starostlivosti sa nám nepodarí udržať systém tak aby pomáhal život predlžovať aj skvalitňovať.

Preto chceme zlepšovať prognózu pacientov na Slovensku a chceme zvyšovať kvalitu ich života. Chceme pomáhať zdravotníckym pracovníkom robiť si svoje poslanie dobre, tak aby ich napĺňalo. A chceme pomôcť aj našej krajine budovať moderný zdravotnícky systém.

Čítať viac

O našej spoločnosti

Sme tím motivovaných lekárov, zdravotníkov a nadšencov moderných technológií, ktorí sa spojili so záujmom etablovať myšlienku digitálneho zdravia na Slovensku. Sme združení v  organizačnej zložke Slovenskej lekárskej spoločnosti – Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie.

Spájame lekárov, sestry, zdravotníkov, IT profesionálov, vedeckých pracovníkov, pacientov a  manažérov aby sme spolu formovali budúcnosť modernej zdravotnej starostlivosti.

Zlepšenie prognózy pacientov, zlepšenie kvality ich života, uľahčenie práce zdravotníkom chceme dosiahnuť pomocou:

 • Iniciatívy a podpory inovácií
 • Zdieľaním našich znalostí a expertízy.
 • Prepájaním odborných spoločností, zdravotných poisťovní, štátnych inštitúcií, univerzít a akademických pracovísk, pacientskych organizácií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Tvorbou technických, bezpečnostných, IT, organizačných a legislatívnych štandardov.
 • Vzdelávaním a šírením osvety a informácií pomocou kampaní, škoelní, kurzov a prednášok.
 • Spolupracovaním s medzinárodnými partnermi prijímaním najlepších riešení zo sveta
Čítať viac

Výbor spoločnosti

Za vašou cestou k modernej a efektívnej zdravotnej starostlivosti stojí tím skúsených lekárov a priekopníkov v oblasti telemedicíny. Telemedicína ako pojem obsahuje mnoho oblastí – podstatou je však využívanie moderných technológií a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Typické oblasti sú video a audiokonzultácie, doplnenie receptu, domáci monitoring fyziologických funkcií, konzultácie špecialistov na diaľku, zdieľanie diagnostických údajov v reálnom čase. Jednoducho telemedicína umožňuje získať kvalitnú zdravotnú starostlivosť priamo z pohodlia domova.

Vyštudoval Univerzitu Karlovu – Lekársku fakultu v Hradci Králové. Získal špecializáciu v internej medicíne (1. a 2. stupeň), v kardiológii a verejnom zdravotníctve. Riadil nemocnicu v Trebišove, otváral Nemocnicu novej generácie v Michalovciach, pripravoval a riadil výstavbu nemocnice Bory a viedol sieť nemocníc a polikliník. Spolu s kolegami pripravil a zaviedol mnoho inovatívnych postupov, ktoré sa stávajú štandardom – plávajúce lôžka, triage, robotické dávkovanie liekov, zvyšovanie bezpečnosti pacientov a zlepšenie prostredia pre pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Okrem toho, že pôsobí ako lekár, je tiež pedagógom.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.

PREZIDENT

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Na rôznych pozíciách v IT sektore pôsobí viac ako 25 rokov. Rozvoju digitalizácie, špeciálne v oblasti zdravotníctva, sa venuje posledných 7 rokov. Aktuálne pôsobí ako predseda predstavenstva technologickej spoločnosti Goldmann Systems, a.s., ktorá v spolupráci s lekárskou a vedeckou spoločnosťou prináša na Slovensko telemedicínske riešenia v podobe vzdialeného monitoringu fyziologických funkcií pacientov.

Ing. Ľuboš Petrík

VICEPREZIDENT

Je skúsený profesionál v oblasti IT s viac ako 25 rokmi praxe, zameraný na rozsiahle projekty v telekomunikáciách, verejnom sektore a posledných 8 rokov v zdravotníctve. Začínal ako programátor a datový analytik, postupne sa vypracoval na vyššie výkonné pozície. Jeho skúsenosti sú výrazne spojené elektronizáciou služieb a digitalizáciou procesov spojenou implementáciou IT projektov ako aj s vývojom produktov pre zdravotnícke zariadenia a digitalizáciou zdravotníctva. Aktívne pôsobil a stále pôsobi pri vývoji produktov nemocničných informačných systémov ako aj iných podporných aplikácií zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pacienta, komfort a efektivitu zdravotnikov ako je napríklad telemedecína.

Ing. Ján Dubaj

ČLEN VÝBORU

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Detskom kardiocentre, kde sa špecializoval na liečbu porúch srdcového rytmu v detskom veku. Od roku 2005 sa venuje manažmentu neštátnych zdravotníckych zariadení. Niekoľko rokov pôsobil aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako krajský, neskôr prevádzkový riaditeľ. V súčasnosti je medicínskym riaditeľom v spoločnosti Ružinovská poliklinika, a.s..

MUDr. Pavol Martanovič

ČLEN VÝBORU

Profesionálne sa venuje verejnému zdravotnému poisteniu a revíznemu lekárstvu. Pracovala ako vrcholová manažérka v zdravotnom poistení so zameraním na krízový manažment. Špecializuje sa na nastavovanie štandardných diagnosticko-terapeutických postupov a procesov z pohľadu úhrad z verejného zdravotného poistenia a kontrolnej činnosti. Počas jej pôsobenia vo vrcholovom manažmente zdravotnej poisťovni  implementovala  digitalizáciu služieb a telemedicínu  pre klientom a do úhrad so zdravotníckymi zariadeniami.  Súčasnosti sa venuje optimalizácii procesov a manažmentu zdravotníckych zariadení. Prednášala ako certifikovaná lektorka na viacerých univerzitách v Slovenskej republike aj v zahraničí.

MUDr. Beáta Havelková, MPH, MBA

ČLEN VÝBORU

Zapojte sa
do budúcnosti
slovenského
zdravotníctva!

  Zvoľte oblasť vášho záujmu:


  Staňte sa naším členom

  Ste lekár, sestra, zdravotnícky pracovník alebo IT odborník? Výskumník, akademik či pacient s vášňou pre najnovšie technológie v oblasti zdravotníctva? Vaše skúsenosti, názory a postoje sú pre nás kľúčové.

  Telemedicína má potenciál radikálne transformovať slovenské zdravotníctvo. Pridajte sa k nám a pomôžte nám formovať budúcnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku! Hľadáme nadšencov pre telemedicínu z radov lekárov a sestier, zdravotníckych pracovníkov, odborníkov z oblasti IT, akademikov, a všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

  Čo vám ponúkame:

  • Prístup k materiálom a novinkám z oblasti telemedicíny.
  • Možnosť aktívne sa podieľať na implementácii telemedicíny.
  • Spoluprácu s poprednými odborníkmi v oblasti telemedicíny.
  • Účasť na vzdelávacích aktivitách.
  • Uznanie, že ste súčasťou niečoho veľkého a zmysluplného.

  Vyplňte formulár vyššie a my vás budeme kontaktovať s ďalšími informáciami.

  Vyplniť formulár

  Vzdelávanie a dokumenty

  Už čoskoro.