GDPR

Slovenská spoločnosť pre telemedicínu a digitálne zdravie (ďalej len „Spoločnosť„, „my„, „naše“ alebo „nás„) rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa ho chrániť prostredníctvom dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania, údržby, ochrany a zverejňovania určitých informácií v súvislosti s používaním DOPLNIŤ nášho webového prostredia (ďalej len „Webové stránky„), zariadení, produktov, služieb, portálov a iných súvisiacich materiálov a technológií (Webová stránka a zriadenia ďalej len „Služby„).

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme:

 • Na Webovej stránke;
 • Prostredníctvom našich Služieb;
 • Prostredníctvom telefónu, e-mailu, videa, textových správ a iných elektronických správ medzi vami a našimi Službami;
 • Pri interakcii s našimi reklamami a aplikáciami na webových stránkach a službách tretích strán, ak tieto aplikácie alebo reklama obsahujú odkazy na tieto zásady.

Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie zhromaždené:

 • a získané od nás iným spôsobom, vrátane iných webových stránok prevádzkovaných  DOPLNIŤ alebo treťou stranou;
 • treťou stranou, a to aj prostredníctvom akejkoľvek aplikácie alebo obsahu (vrátane reklamy), ktorý môže odkazovať na služby alebo byť prístupný prostredníctvom služieb.

Táto spoločnosť je technologická, nie lekárska organizácia. Akékoľvek telemedicínske konzultácie získané prostredníctvom Webovej stránky alebo Služieb poskytujú nezávislí lekári (ďalej len „Poskytovateľ“). Za oboznámenie s dokumentom o ochrane osobných údajov, v ktorom je opísané zhromažďovanie a používanie vašich zdravotných informácií, je zodpovedný Poskytovateľ.

Dokument Zásady ochrany osobných údajov vám pomôže pochopiť vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami a postupmi, nepoužívajte naše Služby. Ak máte prístup k Službám alebo ich používate, súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Následné používanie Služieb po vykonaní zmien sa považuje za súhlas s týmito zmenami, preto pravidelne kontrolujte aktuálnu verziu dokumentu Zásady ochrany osobných údajov. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, pri registrácii, keď prejavíte záujem získať informácie o Spoločnosti alebo našich produktoch či Službách, keď sa využívate Služby, alebo keď nás inak kontaktujete.

Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a so Službami, od vašich povolení, produktov a funkcií, ktoré používate.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služieb, môžu byť uchovávané alebo spojené s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme inými spôsobmi alebo ktoré získavame od tretích strán.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

 • Meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • telefónne číslo
 • e-mailovú adresu
 • korešpondenčnú adresu/ kontaktné údaje
 • pohlavie
 • IČO, DIČ
 • cookies
 • IP adresa

Automaticky zhromažďované osobné údaje

V skratke: Niektoré informácie, ako je vaša adresa internetového protokolu (IP) a/alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia, sa zhromažďujú automaticky, v čase, kedy využívate Služby.

Určitý typ informácií zhromažďujeme automaticky, v čase, kedy navštevujete či používate Služby. Tieto informácie zahŕňajú informácie o zariadení a používaní, ako napríklad vašu IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, polohu, informácie ako a kedy používate naše Služby, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky Služieb a na naše interné analytické účely a vykazovanie. Zhromažďujeme tiež informácie prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

 • Údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, mobilnom zariadení, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k Službám. V závislosti od používaného zariadenia môžu tieto údaje o zariadení zahŕňať aj informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia, poloha, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor,  operačný systém a informácie o konfigurácii systému.
 • Údaje o polohe vášho zariadenia. To, koľko informácií zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám. Môžeme napríklad používať GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám oznamujú vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Prístupu k týmto informáciám môžete zamedziť odmietnutím alebo vypnutím nastavenia polohy vo vašom zariadení. Ak sa však rozhodnete odmietnuť, možno nebudete môcť používať určité funkcie služieb.
 • Uložené informácie a súbory. Aplikácia zhromažďuje metadáta a ďalšie informácie spojené s odoslanými fotografiami a obrázkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, môžu obsahovať osobné údaje alebo môžu byť uložené či kombinované s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme iným spôsobom alebo získavame od tretích strán.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Dostávame informácie o vašom používaní Služieb, ktoré zhromažďujú tretie strany. Môžeme využívať poskytovateľov analytických služieb na analýzu toho, ako používate Služby, aby sme mohli zlepšovať a ponúkať lepšie služby našim klientom. Tretie strany môžu používať súbory cookie, webové signály a iné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní Služieb a iných webových lokalít, ktoré môžu zahŕňať sledovanie v priebehu času a na adrese IP vášho webového prehliadača, zobrazených stránok, času stráveného na stránkach, kliknutých odkazov a informácií o konverzii. Môžeme tiež využívať tretie strany ako vašu zákaznícku podporu, aby nám oznamovali informácie a my vám tak mohli pomôcť pri používaní našej Služby.

2. NA AKÉ ÚČELY SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov v závislosti od toho, ako komunikujete a využívate naše Služby:

 • aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.
 • aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať s požadovanými službami.
 • ak sa rozhodnete použiť niektorú z našich ponúk, ktoré umožňujú komunikáciu s iným používateľom.
 • Ak chcete požiadať o spätnú väzbu. V prípade potreby môžeme spracovať vaše informácie, aby sme si vyžiadali spätnú väzbu a kontaktovali vás v súvislosti s používaním našich Služieb.
 • Osobné údaje, ktoré nám pošlete, môžeme spracovávať na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť. (Ďalšie informácie nájdete v časti „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?“ nižšie).
 • Keď sa domnievame, že je to potrebné na identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní, na vyhodnotenie a zlepšenie našich Služieb, produktov, marketingu a vašich skúseností.
 • ak je to potrebné na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás v súvislosti s používaním našich služieb.
 • aby sme lepšie pochopili, ako poskytovať marketingové a propagačné kampane, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie.
 • aby sme splnili naše zákonné povinnosti, reagovali na právne požiadavky a uplatnili, ustanovovali alebo obhájili naše zákonné práva.
 • V rámci úsilia o zabezpečenie našich služieb vrátane monitorovania a prevencie podvodov.
 • Na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.

Spoločnosť používa a zverejňuje citlivé osobné údaje len tak, ako je to uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov a zhromažďuje len tie citlivé osobné údaje, ktoré potrebujeme na vykonávanie Služieb a na to, aby sme mohli odpovedať vám alebo vášmu Poskytovateľovi alebo Zariadeniu. Vaše citlivé osobné údaje používame, aby sme vás kontaktovali v rozsahu povolenom zákonom, aby sme vám poskytli požadované Služby. Vaše informácie môžeme kombinovať s inými informáciami o vás, ktoré máme k dispozícii, vrátane informácií z iných zdrojov. Citlivé osobné údaje sa bez vášho súhlasu nepoužijú na žiadny iný účel, vrátane marketingu.

3. O AKÉ PRÁVNE ZÁKLADY SA OPIERAME PRI SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platné právne základy, o ktoré sa opierame pri spracovávaní vašich osobných údajov:

 • Súhlas. Vaše údaje môžeme spracovávať, len ak ste nám dali súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, keď sa domnievame, že je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám, vrátane poskytovania našich Služieb, alebo len na vašu žiadosť ešte pred uzatvorením zmluvy s vami.
 • Oprávnený záujem. Vaše údaje môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov a rovnako tieto záujmy neprevažujú nad vašimi záujmami, základnými právami a slobodami. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať napríklad na účely:
  •  zasielania informácií používateľom o špeciálnych ponukách a zľavách na naše produkty a Služby
  • vytvárania a zobrazovania personalizovaného a relevantného reklamného obsahu pre našich používateľov
  • analyzovania spôsobu používania našich Služieb, aby sme ich mohli vylepšiť s cieľom zaujať a udržať si používateľov
  • podpory našich marketingových aktivít
  • predchádzania podvodným činnostiam a diagnostikovania problémov
  • pochopenia, ako používatelia používajú naše produkty a Služby, aby sme mohli poskytovať užívateľsky priateľské prostredie
 • Právne povinnosti. Vaše údaje môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, napríklad na spoluprácu s orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom, na uplatnenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo na zverejnenie vašich údajov ako dôkazov v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.
 • Životu ohrozujúci záujem. Vaše informácie môžeme spracovávať, ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu vašich život ohrozujúcich záujmov alebo život ohrozujúcich záujmov tretej strany, napríklad v situáciách zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby.

4. KEDY A S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje nezdieľame, nepredávame ani nezverejňujeme na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Môžeme však zverejňovať štatistické údaje o používateľoch, ktoré neidentifikujú žiadnu osobu, a to bez obmedzenia.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré zhromažďujeme, môžeme zverejniť len spôsobom uvedeným v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

V nevyhnutnom prípade budeme zdieľať vaše osobné údaje v nasledujúcich situáciách:

 • Prevody podnikov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo previesť kupujúcemu alebo inému nástupcovi v súvislosti so zlúčením, splynutím, predajom, reštrukturalizáciou, reorganizáciou, zrušením alebo iným predajom alebo prevodom niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúci podnik alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj osobné údaje používateľov našich Služieb.
 • Našim pridruženým spoločnostiam, zmluvným partnerom, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, ktoré využívame na podporu nášho podnikania a ktoré sú viazané zmluvnými povinnosťami uchovávať osobné údaje v tajnosti a používať ich len na účely, na ktoré im ich poskytujeme. Služby poskytované týmito organizáciami zahŕňajú poskytovanie služieb IT a podpory infraštruktúry.
 • Na akýkoľvek iný účel, o ktorom sme vás informovali pri poskytovaní osobných údajov.
 • Za účelom splnenie súdneho príkazu, zákona alebo právneho postup.
 • Ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti Spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných. To predstavuje výmenu osobných údajov s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženie úverového rizika.
 • predajcom tretích strán, poskytovateľom Služieb, zmluvným partnerom, ktorí pre nás vykonávajú Služby v našom mene a na túto prácu potrebujú prístup k takýmto informáciám. S našimi tretími stranami máme uzavreté zmluvy, ktorých obsahom je zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. To znamená, že nemajú právo s vašimi osobnými údajmi disponovať, zdieľať ich či inak s nimi narábať, pokiaľ sme im to výslovne neprikázali.
 • S vaším súhlasom.

5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIE?

Súbory cookie a podobné technológie sledovania môžeme používať na prístup k určitým typom informácií alebo ich ukladanie pri každej interakcii s našou webovou stránkou prostredníctvom počítača alebo mobilného zariadenia. V počítači môžete odmietnuť prijímanie súborov cookie aktivovaním príslušného nastavenia vo svojom prehliadači a podobné možnosti môžete mať aj v mobilnom zariadení v nastaveniach operačného systému alebo prehliadača. Ak však zvolíte toto nastavenie, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej webovej stránky alebo Aplikácie.

Analytické služby. Na zhromažďovanie určitých informácií týkajúcich sa vášho používania Aplikácie používame službu Google Analytics, službu  na analýzu webových a mobilných aplikácií poskytovanú spoločnosťami Google, Inc. a Appsflyer. Tieto analytické služby sú integrované do našej Aplikácie, aby nám pomohli analyzovať, ako používatelia používajú našu Aplikáciu.

6. AKO SPRACOVÁVAME VAŠE PRIHLÁSENIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

Informácie, ktoré získame, použijeme len na účely, ktoré sú obsahom tohoto dokumentu Zásady ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za iné použitie vašich osobných údajov vaším poskytovateľom sociálnych sietí.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely uvedené v tomto dokumente Zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky).

Ak nemáme žiadnu oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, takéto údaje vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, a to po dobu, kým nebude možné ich vymazať.

8. AKO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE V BEZPEČÍ?

Zaviedli sme vhodné a primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracovávame, pred stratou, neoprávneným prístupom, použitím, zmenou a zverejnením. Pre informácie, ktoré odosielame a prijímame používame technológiu šifrovania. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich osobných údajov však nie je možné zaručiť stopercentnú bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet ani technológie na ukladanie informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť prekonať naše zabezpečenie a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, odcudziť alebo upravovať vaše osobné údaje. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, prenos osobných údajov do našich služieb a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať len v zabezpečenom prostredí. Ak ste si zvolili heslo na používanie našej aplikácie, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste svoje heslo nikomu neposkytovali. Nezodpovedáme za obchádzanie akýchkoľvek nastavení ochrany osobných údajov alebo bezpečnostných opatrení obsiahnutých v Službách.

9. ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE NEPLNOLETÝCH OSÔB?

Vedome nespracovávame údaje osôb mladších ako 18 rokov. Ak sa dozvieme, že osobné údaje používateľov mladších ako 18 rokov boli zhromaždené bez dohľadu a súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov neplnoletej osoby, prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie takýchto údajov z našich záznamov.

10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Prenos údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje. Nesprístupňujeme vaše osobné údaje, na ktoré ste nám dali súhlas ďalej.

11. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Podľa platných zákonov máte určité práva na ochranu osobných údajov:

 • žiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich kópii,
 • žiadať o opravu alebo vymazanie,
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, prípadne o
 • právo na prenos údajov.
 • Právo odvolať súhlas
 • Namietať
 • Podať sťažnosť

Podľa čl. 21 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré sú založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Takúto požiadavku môžete podať prostredníctvom kontaktného formulára na stránke. Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame nezákonne, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk

Odvolanie súhlasu: Pri spracovávaní vašich osobných údajov sa spoliehame na váš súhlas, ktorý môže byť výslovný a/alebo implicitný v závislosti od platných právnych predpisov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO DOKUMENTOM?“ nižšie. Upozorňujeme, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu, a ak to platné zákony umožňujú, neovplyvní to spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania ako je súhlas.

Odhlásiť sa z odberu našich marketingových a propagačných informácií môžete kedykoľvek, kliknutím na odkaz odhlásenie v nami zasielaných e-mailoch alebo nás môžete kontaktovať pomocou údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO DOKUMENTOM?“ nižšie. V takom prípade budete vyradení z marketingových zoznamov. Môžeme s vami však naďalej komunikovať – napríklad vám posielať správy súvisiace so službami, reagovať na žiadosti o služby alebo na iné nemarketingové účely.

12. OVLÁDANIE PRE FUNKCIE „NESLEDOVAŤ“

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste vyjadrili svoje preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní internetu nesledovali a nezhromažďovali. V súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý budeme musieť dodržiavať, o postupe vás informujeme v revidovanej verzii dokumentu Zásady ochrany osobných údajov.

13. AKTUALIZÁCIE DOKUMENTU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dokument aktualizujeme podľa potreby. Aktualizovaná verzia bude označená dátumom „Revidované“ a nadobudne účinnosť hneď, ako bude zverejnená. Dátum poslednej revízie týchto Zásad ochrany osobných údajov je uvedený v hornej časti stránky. Ak vykonáme podstatné zmeny v dokumente  Zásady ochrany osobných údajov, informujeme vás zverejnením výrazného oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám pošleme upozornenie e-mailom na evidovanú e-mailovú adresu.

14. KONTAKT

Ak máte otázky alebo pripomienky k dokumentu Zásady ochrany osobných údajov, môžete nám poslať e-mail prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

15. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili, zmeniť tieto údaje alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov, kontaktujte prosím zodpovednú osobu Spoločnosti a to prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Slovenská spoločnosť pre telemedicínu a digitálne zdravie